Deformatie- en zettingsmetingen

Deformatie- en zettingsmetingen hebben als bedoeling om bij het uitvoeren van werken mogelijke zettingen van gebouwen en/of constructies op de werf of in de omgeving te controleren. Deze zettingsmetingen worden hoofdzakelijk uitgevoerd in gebieden met een minder stabiele ondergrond waardoor de zettingen moeilijk in te schatten of zelfs gevaarlijk kunnen zijn.Om de metingen uit te voeren worden referentiepunten geplaatst. Dit kan door middel van reflecterende tape targets, meetbouten, …


Indien een gebouw reeds scheurvorming vertoont kan men ook gebruik maken van scheurmeters voor de monitoring.


De bedoeling van een zettingsmeting is om de referentiepunten op te meten in hoogte door en deze metingen vervolgens verschillende malen te herhalen om zo bij te houden of de referentiepunten bewegen of niet. Deze metingen worden uitgevoerd door middel van een waterpastoestel.


Wanneer men ook positieveranderingen wil gaan controleren gaan we een deformatiemeting uitvoeren zodat alle referentiepunten ook in het horizontaal vlak kunnen gecontroleerd worden. Deze metingen worden uitgevoerd door middel van een totaalstation.


Werkwijze

Na overleg met de klant wordt afgesproken op welke plaatsen de referentiepunten worden aangebracht en op welke tijdstippen deze gecontroleerd gaan worden. Dit kan wekelijks, maandelijks, of andere tijdsregeling zijn. Ook wordt er afgesproken welke zettingen toelaatbaar zijn en vanaf wanneer de zettingen buiten tolerantie zijn.


Om te beginnen wordt een eerste meting uitgevoerd. Op deze meting, de zogenaamde nulmeting wordt de volledige monitoring opgebouwd. Aan de hand hiervan kunnen we alle wijzigingen opmaken zodoende dat eventuele zettingen goed kunnen beoordeeld worden.


Per meting wordt er voor de klant een rapport gegenereerd waarbij de wijzigingen worden weergegeven tov de nulmeting en eventueel de voorgaande meting. Aan de hand van dit rapport kan men de vooropgestelde grens controleren en kan men ingrijpen indien deze overschreden wordt. Via deze weg kan men op tijd ingrijpen en kunnen schade of gevaarlijke situaties vermeden worden.

-