Een afpaling mag uitsluitend door een beëdigd landmeter-expert worden uitgevoerd. Als landmeter kan je aangesteld worden voor een afpaling in een gerechtelijk dossier door een rechter maar ook wanneer twee eigenaars onderling een grens willen vastleggen kan dit volledig onderling bepaald worden.


Om een afpaling tot een goed einde te brengen wordt dit in verschillende stappen onderverdeeld:

  1. De opmeting van het perceel;
  2. Het grensonderzoek zelf. Dit loopt van opzoeken van kadastrale schetsen tot het opzoeken van oude plannen van andere landmeters;
  3. Overleg en eventuele bemiddeling tussen de buren om tot een grens te bekomen waarin beide buren zich kunnen vinden;
  4. Opmaken van een plan van afpaling en de registratie hiervan;
  5. Het plaatsen van de effectieve grenspalen.

De afpaling zelf, namelijk het plaatsen van de grenspalen, kan alleen bij een akkoord van beide buren. Zonder het akkoord van één van de buren is een grensbepaling éénzijdig en kunnen er geen grenspalen geplaatst worden.

-