We spreken over een As-built meting wanneer er na beëindiging van werken de nieuwe toestand moet worden opgemeten. Het opmeten van een as-built wordt aangeraden gezien de uitvoering van een bouwproject in theorie vele malen afwijkt van de daadwerkelijke uitvoering. Door het as-built plan wordt er na de werken een plan opgemaakt op basis van een correcte opmeting.


Een as-built plan kan gaan over werken als wegeniswerken, rioleringswerken, gebouwen, etc.
Bij rioleringswerken kunnen wij ook de aqua-datafiches voor u opmaken.
Bij wegeniswerken kunnen wij ook plannen opmaken met de uitgevoerde hoeveelheden aangeduid op het plan.
As-built conform GRB-specificaties
Wanneer je als aannemer werken uitvoert die groter zijn van 50m² moet je een plan aanleveren in GRB-structuur. Ook voor deze soort As-builts kan je op ons een beroep doen.

-