Wanneer grenzen tussen verschillende percelen niet meer op terrein zichtbaar zijn, wanneer eigenaars het niet eens zijn over de grens of ze zekerheid wensen over de grenslijn moet er een grensonderzoek gebeuren om deze opnieuw kunnen vast te leggen.
Het grensonderzoek komt meestal na de perceelmeting, zodat deze achteraf met elkaar kunnen vergeleken worden en de grens vastgelegd kan worden.


Voor een grensonderzoek zijn er vele verschillende bronnen mogelijk:

  • Opzoekingen bij de registratie en hypothecaire informatie
  • Opzoekingen bij notarissen (aktes en vonnissen)
  • Meetplannen van andere landmeters (oude en recente plannen)
  • Opvraging bij de gemeentes (rooilijnplannen)
  • Atlas der buurtwegen en atlas der waterlopen
  • Kadastrale informatie (mutatieschetsen)
  • Mondelinge informatie van de eigenaars
  • Eigen opmetingswerk


Na het grensonderzoek volgt er een PV van opmeting. Bij akkoord van de beide buren en registratie kan er ook een afpaling volgen.

-