De muurovername is een dienst waarvan de landmeter-expert de exclusiviteit heeft. De overname van een muur kan voorkomen in verschillende gevallen. Bij een halfopen of gesloten bebouwing zal men de buur moeten vergoeden tenzij het reeds een gemene muur betreft.


Maar ook wanneer men bij uitbreidingswerken een groter deel van een muur zou gaan gebruiken moet je in dat geval de tegenpartij een overnameprijs betalen.
De waarde van een muur wordt bepaald alvorens een buur wenst aan te bouwen tegen een reeds bestaande muur van de tegenpartij. De landmeter zal ervoor zorgen dat de bestaande muur wordt opgemeten en welke de opbouw van deze muur is.

 

Hierna kan er na rekening gehouden te worden met het borderel der eenheidsprijzen en de vetustiteit van de muur een waarde aan de muur worden toegekend. De vergoeding aan de tegenpartij zal steeds de helft van de waarde zijn, waarbij men zeker de waarde van de grond niet mag vergeten (in het geval de grond nog niet gemeen is).


Na registratie van dit plan en de betaling van de kostprijs kan er nadien tegen de muur worden aangebouwd.

-