Het doel van een perceelmeting is steeds om de bestaande toestand van een terrein in beeld te brengen. Dit kan gaan van een hoogtemeting van een perceel tot het opmeten van de gebouwen, grachten, beplantingen, afsluitingen, etc.


Na de opmeting wordt hiervan een plan gemaakt dewelke dan voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

Wens je als eigenaar ook de grenzen te weten van het opgemeten perceel of goed dan moet er verder ook nog een grensonderzoek(gedaan worden zodat dit plan eventueel ook een juridische waarde kan krijgen.

-