Wanneer er werkzaamheden starten aan of rond een woning/openbaar domein is het aan te raden om een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Dit is een schriftelijke, gedetailleerde beschrijving van de aard en de plaatselijke toestand waarin de woning en/of openbaar domein zich bevindt.


Deze plaatsbeschrijvingen worden opgesteld door een landmeter-expert en dient door alle partijen te worden ondertekend voor akkoord. Hierdoor is de plaatsbeschrijving tegensprekelijk opgesteld en is de staat van het goed ook tegensprekelijk beschreven. Dit maakt dat de plaatsbeschrijving een rechtsgeldig document is dat als juridisch bewijsmateriaal kan gebruikt worden in geval van een rechtszaak.


De plaatsbeschrijving vindt dus plaats bij risicovolle werkzaamheden (vb.: grondwerken dichtbij muren). Hierbij wordt het pand nauwkeurig omschreven. Na de werken wordt er nagekeken of er geen constructieve gebreken zijn opgetreden door de werken (barsten, scheuren, verzakkingen,...). Het ereloon van de landmeter-expert is volledig ten laste van de aannemer/architect of bouwheer.

-