Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, schriftelijke beschrijving van de aard en plaatselijke toestand waarin het goed zich bevind, hetzij voor de aanvang van de huur of voor het starten van risicovolle werkzaamheden.


De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk opgesteld door de landmeter-expert en dient door alle partijen te worden ondertekend voor akkoord.
De tegensprekelijke plaatsbeschrijving en tegensprekelijke staat van bevinding is een rechtsgeldig document welk als juridisch bewijsmateriaal kan dienen in een rechtszaak.


Voor de huur gaat men de toestand van het pand nauwkeurig en gedetailleerd gaan omschrijven, meestal met aanvulling van foto's. Na afloop van de huur wordt er nagekeken of het pand zich nog in dezelfde staat als voorheen bevind. Indien er nieuwe schade wordt vastgesteld voor dewelke de huurder aan de oorzaak ligt, zal de huurder deze schade zelf moeten herstellen of vergoeden. Het ereloon van de landmeter-expert wordt gedeeld door de huurder en verhuurder.

-