Een schatting is een waardebepaling van een onroerend goed. Schattingen worden aangewend om verschillende redenen. De meest voorkomende is wanneer mensen een onroerend goed wensen te kopen/verkopen, verdeling van onroerend goed in het kader van een erfenis, waardebepaling bij successieaangiften of bij de aanvraag van een hypotheeklening.


Bij een schatting wordt steeds rekening gehouden met een aantal factoren om zo tot een goed resultaat te komen. Eigenschappen zoals de oppervlakte van het terrein, breedtes/dieptes, de ligging van het perceel tov winkels, scholen, openbaar vervoer... maar ook de afwerking en opbouw van de woning, de staat waarin de woning zich bevind worden meegenomen in de beoordeling van de woning. Aan de hand van al deze eigenschappen wordt de woning vergeleken met reeds verkochte onroerende goederen in de omgeving met een gelijkaardige typologie om zo tot een correcte waardering van het onroerend goed te komen.

-