Ik haalde in 2009 het diploma vastgoed-landmeten aan de Hogeschool Gent en werd beëdigd door de Rechtbank van Eerste aanleg te Gent in 2010.

Je kan mij terugvinden op het tableau van de Federale Raad van Landmeters-experten onder het nummer LAN 14 1607.

Ik ben eveneens lid van de Belgische Orde van Landmeters-experten vzw (BOLE) en de Nationale Vereniging van Landmeters-Experten (NVLE).

-